tdaloglu@yahoo.com

Pages

Categories


Archives

על חוד הסכין

YDT20120125Ar02404

ממש כפי שישראל רואה את חמאס כאויב, כך רואה טור־ .(PKK) “קיה את ארגון הטרור “מפלגת הפועלים הכורדית ,PKKאם ארדואן יכול היה להוכיח כי ישראל תומכת ב־ כפי שטורקים רבים מאמינים, אפשר להניח שהיה מפרסם זאת. גם כך הוא זוכה בפופולריות שלו ברחוב הערבי דרך

הפיכת ישראל ליעד להצלפות. הביקורת של טורקיה כלפי המדיניות הישראלית מש־

פיעה ומגדירה את ההווה שלה, ואנשי הקולנוע בטורקיה שואבים השראה מהאתגרים שמציבה בפניהם המציאות. בעת הזאת בשנה שעברה הגיע לאקרנים הסרט “עמק הזא־ בים — פלסטין”, שעסק בעימות על ה”מאווי מרמרה”, של־ פיו הרגו חיילי צה”ל תשעה אזרחים טורקים ליד חופי עזה ובתגובה הרגו הטורקים מספר ישראלים. לעומת זאת, בסוף השנה עלה הסרט “דרכון טורקי”, שסיפר את סיפורם של אנשי קונסוליה טורקים שסייעו ליהודים להינצל מידי הנא־

צים במלחמת העולם השנייה. בין שתי הנקודות הללו בזמן מראים שני הסרטים איך

נעה המטוטלת בין שתי הקהילות הדומות כל כך זו לזו. אבל בקונטקסט של מדיניות החוץ של מפלגת הצדק והפי־ תוח השלטת, הם גם מצביעים על האופן שבו ההווה רוצה להגדיר את עצמו. טורקיה עשתה הרבה דברים טובים למען היהודים, אבל צועדת על חודי סכינים כשזה מגיע לביקו־ רת על מדיניות ישראל ועל זכות הקיום של אזרחיה. קבלת הפנים החמה לאיסמעיל האנייה באיסטנבול אינה נראית, אפוא, כתחילתה של שנה טובה בכל הנוגע ליחסי טורקיה־

ישראל. √ טולין דאלוגלו, עיתונאית ופרשנית מדינית, מתגוררת באנקרה

יום רביעי, א’ בשבט תשע”ב – 25.1.2012

אנקרה. אנחנו אף פעם, בעצם, לא חיים רק את היום המסומן בלוח השנה, ולעבר יש השפעה עצומה על עיצוב ההווה שלנו. כאשר מנהיג חמאס הגולה, חאלד משעל, בי־ קר באנקרה ב־2006, נשמעו מחאות על ביקורו בטורקיה, המשתייכת לארגון נאט”ו, הן מבית והן מחוץ. מחאות כא־ לה לא נשמעו באחרונה, כאשר ראש ממשלת טורקיה, רג’פ טאיפ ארדואן, קיבל בברכה במשכנו הרשמי באיסטנבול את ראש חמאס ברצועת עזה, איסמעיל האנייה. הזמנים

משתנים.

קבלת הפנים החמה לאיסמעיל האנייה באיסטנבול אינה נראית כתחילתה של שנה טובה בכל הנוגע ליחסי טורקיה ישראל

זה לא בגלל שהמערב הפסיק להתייחס לחמאס כאל אר־ גון טרור, אלא בגלל שארדואן נמצא עכשיו ביחסים טובים עם ברק אובמה, נשיא ארה”ב. הבית הלבן נשען על הפופו־ לריות של ארדואן ברחוב הערבי, בתקווה שיוכל לסייע למ־ דינות ערב לחזור ולשקם את עצמן אחרי טלטלת המהפכות כדמוקרטיות יציבות. לכן וושינגטון כבר לא מייחסת חשי־ בות עליונה לשאלה אם ארדואן מתנגד להגדרה של חמאס כארגון טרור ואם הוא מוכן לפגוש את מנהיגיו. להפך, עכ־

שיו היא רואה במפגש כזה יתרון.

Categories: Yedioth Ahronoth